Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Tháng Hoa & Mother’s Day

  • Ngày 24-28/05/2021. Đức Ông Hiền từ Nam California đến nghỉ tĩnh tâm.
  • Ngày 25/05/2021. Đức Ông Đĩnh, cha Minh và cha Cường cùng các thân hữu đến chung vui mừng Tháng Hoa Đức Mẹ và cầu nguyện cho các Thân Mẫu qua dịp Mother’s Day.