Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Pleasant Surprise…

  • Ngày 24/08/2021. Đột xuất “song hỷ lâm môn”: giữa trưa nắng “ấm” của mùa hè Madera, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa, wow!… vợ chồng anh Vũ Huynh Trưởng lái xe từ Las Vegas lên thăm. Sau đó không ngờ… lại có thêm cha Giuse Đinh Đức Hảo (cha Tổng của địa phận San Jose) và cha Vincent Nguyễn Đình Truyền được cha Phaolô Phan Quang Cường làm tài xế, cùng ghé thăm vườn hồng Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ. Sự thể thật kinh hỷ như xưa khi Bà Elizabeth thấy Đức Mẹ Maria đến thăm mình và đã thốt lên:… (Lc 1:43).