Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Khách Đến Nhà

Khách đến nhà không gà thì vịt… ngoài gà vịt ra, VHTT (vườn hồng truyền tin) có thứ gì thì “sực” thứ nấy… vhtt luôn chào đón quý cô dì chú bác và anh chị em…

  • Ngày 06/09/2021. Anh Thừa chị Mai từ Milpitas đến tịnh dưỡng và các anh chị quen từ Fresno lên thăm vườn hồng.