Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Đêm Thắp Nến

  • Ngày 11/09/2021. Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện nhớ về ngày 11-9 của 20 năm trước và Tưởng Niệm 13 Tử Sĩ của Hoa Kỳ đã hy sinh tại Afghanistan trong ngày 26 tháng 08 vừa qua. Buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại Vườn Hồng Truyền Tin, thành phố Madera, California. Xin nhấn vào đây để xem phóng sự…