Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Đ.Ô. Hiền Trở Lại…

  • Ngày 30/08 – 03/09/2021. Đức Ông Hiền từ Nam Cali trở lại Vườn Hồng tịnh dưỡng. Các anh chị gần xa đến thăm, cùng ca hát, chia sẻ tình thân dưới chân Chúa.