Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Chào Đón Quý Cha

  • Ngày 15/06/2021. Chào mừng quý Cha đến thăm. Có sự hiện diện của Đức Ông Đỉnh, cha Minh (Phát), cha Cường và đặc biệt là cha Quang dòng Ngôi Lời từ Úc Châu bị cúm Tàu đuổi về Mỹ. Cùng với sự tham dự của thầy Chinh và các anh chị thân hữu.